Thiên Thu Nhất Đế Tần Thủy Hoàng

Thiên Thu Nhất Đế Tần Thủy Hoàng

Tác giả:
Chapter mới nhất Chapter 13.2 Trạng thái Đang tiến hành
Thiên Thu Nhất Đế Tần Thủy Hoàng là một trong những bộ truyện tranh nổi tiếng thuộc thể loại được đăng tại HaComics. Tướng nước Hàn là đại tướng quân Tây Nhung được tin thủ hạ bị "Hồng Bào Sát Thủ" (Doanh Chính) giết, đại nộ ra lệnh cho thuộc hạ "Yêu Ma Quỷ Quái" chặt đầu Doanh Chính. Trong Cung thì Lã Bất Vi và "Võ Hoàng Gia" Thành Giao ở thế chống đối, Thành Giao muốn ra ngoài tìm cứu Doanh Chính, nhưng bị Lã Bất Vi cự tuyệt, nên rút đao của tiên hoàng "Thiên Hoàng Hỏa Võ Đao" đuổi giết. Doanh Chính muốn thực hiện lời hứa của tiên phụ cứu dân vùng núi thì bị quân Hàn đuổi giết.

Danh sách chương