The Red Ranger Becomes An Adventurer In Another World

The Red Ranger Becomes An Adventurer In Another World

Tác giả:
Chapter mới nhất Chapter 1 Trạng thái Đang tiến hành
The Red Ranger Becomes An Adventurer In Another World là một trong những bộ truyện tranh nổi tiếng thuộc thể loại được đăng tại HaComics. Siêu nhân đỏ hi sinh thân mình diệt boss, được chuyển sinh sang thế giới khác cùng đống đồ chơi của mình. Và hành trình trừ gian diệt bạo bảo vệ dân lành của anh vẫn tiếp tục...